Bàn Luận Chia Vui

Nếu quí bạn nào thật sự muốn sống hạnh phúc, chết bình an thì hãy đọc sáu điều răn dưới đây của Hội Những Người Sợ Vợ (đọc được trên báo, xin phép và cám ơn tác giả):  
1. Kính vợ đắc thọ.  Sợ vợ sống lâu.  Nể vợ bớt ưu sầu.  Để vợ lên đầu là truờng sinh bất tử.
2. Đánh vợ nhừ tử, là đại nghịch bất đạo. Vợ hỏi mà nói xạo là trời đất bất dung
3. Chê vợ lung tung là ngậm máu phun người.  Gặp vợ mà không cười, là có mắt mà không tròng
4. Để vợ phiền lòng, là tru di tam tộc. Vợ sai mà hằn học là trời đánh thánh đâm.
5. Vợ gọi mà ngậm câm, là lòng lang dạ sói.  Để vợ nhịn đói là tội nhân thiên cổ.
6. Để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng. Trốn vợ đi ăn vụng là ngũ mã phân thây…

Mời các bạn tham gia chia vui những kinh nghiệm và cảm nghĩ của riêng mình.

Bạn đã từng nghe câu Để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng chưa?

1 comment: